Tincjo en Tibeto :    2005       A4        hardcover  -   cartonné
..................................................................................................................................................

Uitgegeven door Casterman en de Esperanto Vereniging van Lille-Villeneuve naar aanleiding van  het  Internationaal Esperanto Congres te Boulogne-sur-Mer ( F ) van 25 tot 30 maart 2005 waar de 100ste verjaardag van het eerste Esperanto Congres (ook te Boulogne-sur-Mer, 1905) werd gevierd.

Edité par Casterman et l'Association Espéranto de Lille-Villeneuve à l'occasion du Congrès international d'Espéranto à Boulogne-sur-Mer ( F ) du 25 au 30 mars 2005 pour fêter le centenaire du 1er Congrès d'Espéranto (aussi à Boulogne-sur-Mer, 1905).

Published by Casterman and the Esperanto Society of Lille-Villeneuve  due to the International Esperanto Congress in Boulogne-sur-Mer ( F ) from march 25th till march 30th 2005 to celebrate the centennial of the first Esperanto Congress (also in Boulogne-sur-Mer, 1905).

 

 11/2012