ZWEDEN - SUEDE - SWEDEN                 

1. Albums

BONNIERS : 4 ti.

ILLUSTRATIONSFORLAGET-CARLSEN/if  : 24 ti.

TINTINSAVENTYRSKLUBB : 23 ti.

CARLSEN 2 IN 14 ti.

CARLSEN,   arkif / faksimile5 ti.

CARLSEN,   faksimile4 ti.

BONNIERCARLSEN, collectie hergé-collection hergé-hergé collection :  19 volumes

CARLSEN COMICS ( BonnierCarlsen Group)24 ti.

KARTAGO    24 ti.

COBOLT EX KARTAGO (cobolt has bought Kartago):  23 ti.

COBOLT  , faksimile black and white :  9 ti.

2. Periodieken - périodiques - periodicals Avec l'aide de SPonsz

25:an / Familjejournalen :  7 ti.

AFTONBLADET 1971 - 1973 Den svarta ön, Enhörningens hemlighet

ALLERS :  2 ti.

ARBETET 02/1970 - 11/1980 : 9 titles (De sju kristallkulorna, Solens tempel, Tintin I Tibet, Plan 714 till

              Sidney, Det hemliga vapnet, Kol i lasten, Den svarta ön, Castafiores juveler, Tintin hos gerillan)

ARET RUNT  :  2 ti.

BANGGG :  1 ti.  SEE ALL THE COVERS LINK

BAROMETERN 09/1973 - 02/1982 7 titles (Tintin I Tibet, Plan 714 till Sidney, Koks I lasten, Den svarta ön,

                        Castafiores juveler, Tintin hos gerillan, Det hemliga vapnet)

BORAS TIDNING  02/1983 - 05/1989 7 titles (Plan 714 till Sidney, Det hemliga vapnet, Tintin I Tibet, Faraos

                              cigarer, Bla Lotus, Castafiores juveler, Den svarta on)

CHAMPION :  1 ti.   SEE ALL THE COVERS LINK

DAGENS NYHETER   8 ti.

ESKILSTUNA-KURIREN 11/1973 - 03/1982 7 titles (Tintin I Tibet, Plan 714 till Sidney, Koks I lasten,

                                       Den svarta ön, Castafiores juveler, Tintin hos gerillan, Det hemliga vapnet)

HALLAND-POSTEN 4 titles: Plan 714 till Sidney, Det hemliga vapnet, Castafiores juveler, Bla Lotus.

JÖNKÖPINGS-POSTEN 01/1974 - 07/1983 8 titles (Plan 714 till Sidney, Koks I lasten, Det hemliga vapnet,

                             Castafiores juveler,Den svarta ön, Tintin hos gerillan, Bla Lotus, Det svarta guldet)

KAMRATPOSTEN :  3 ti.

NERIKES ALLEHANDA 23/03/1974 - 31/05/1975 Det hemliga vapnet

PELLE SVANLÖS :  2 ti.

SAXONS 1973 - 1976 2 titles (Det hemliga vapnet, De sju kristallkulorna)

SKÖVDE NYHETER 1980 - 1986 5 titles (Plan 714 till Sidney, De sju kristallkulorna, Solens tempel,

                               Det svarta guldet, Koks I lasten)

SÖDERHAMNSKURIREN 1981

SVENSKA DAGBLADET 1986 - 1989 2 titles (Tintin hos gerillan 1986, Plan 714 till Sidney 1989)